Voorwaarden

Als u vragen heeft over uw rechten en plichten onder deze Overeenkomst, neem dan contact op met een advocaat in uw RECHTSGEBIED. Het is belangrijk dat u de wetten in uw JURISDICTIE kent voordat u zich registreert. GoodProSlot is niet verantwoordelijk voor enige aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot competentiekwesties.


ONDERWERP VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen GoodProSlot en een Speler.


DEFINITIES EN INTERPRETATIES

De volgende woorden en termen hebben, wanneer ze in deze Overeenkomst worden gebruikt, de betekenis die hier wordt gegeven, tenzij de context duidelijk anders aangeeft en het gebruik van de Website door de Speler regelt.

Overeenkomst - deze algemene voorwaarden, evenals het privacybeleid, het annuleringsbeleid, de algemene voorwaarden van de promotie en de wedregels van het huis.

Weddenschappen of Weddenschappen: Voor de doeleinden van deze Algemene Voorwaarden omvat dit, maar is niet beperkt tot, weddenschappen, spellen en weddenschappen die zijn gedaan in verband met alle en/of alle diensten die op de Website worden aangeboden.

Apparaten: elk app-apparaat, inclusief maar niet beperkt tot pc's, laptops, mobiele telefoons, smartphones, tablets of andere mobiele apparaten, persoonlijke digitale assistenten.


AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Door een account aan te maken bij GoodProSlot, bevestigt u dat u deze Algemene voorwaarden, die van tijd tot tijd kunnen veranderen, hebt gelezen en begrepen, en bevestigt u dat deze van toepassing zijn op uw gebruik van de Services.

U erkent dat deze Algemene voorwaarden het volgende bevatten:

privacy; Algemene bonusvoorwaarden Intrekkingsbeleid

De Overeenkomst is van toepassing op het gebruik van de Diensten en treedt in werking zodra u tijdens het registratieproces het selectievakje Accepteren aanvinkt en uw spelersaccount aanmaakt. Door dit vakje aan te vinken, bevestigt u aan ons dat u deze Algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd en bevestigt u dat u de wettelijke leeftijd heeft om te spelen in het land van waaruit u de Diensten bezoekt.


WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

GoodProSlot behoudt zich het recht voor om deze Algemene voorwaarden, het bonusbeleid, het opnamebeleid, de regels voor huisweddenschappen en het privacybeleid op elk moment te wijzigen, aan te passen en bij te werken. GoodProSlot behoudt zich ook het recht voor om de voorwaarden van een promotie geheel of gedeeltelijk te wijzigen. In het geval dat de algemene voorwaarden aanzienlijk veranderen, wordt er vóór deze wijziging een melding naar de speler gestuurd. Door een dergelijke kennisgeving te versturen, moet de speler de nieuwe Algemene voorwaarden accepteren voordat hij weer toegang kan krijgen tot onze Diensten.

Uw voortgezette gebruik van, toegang tot en deelname aan de Diensten via de Website of een ander apparaat na een dergelijke kennisgeving vormt uw akkoord met de bijgewerkte Algemene voorwaarden, het bonusbeleid, het Intrekkingsbeleid, het Privacybeleid en de regels voor huisweddenschappen.

Deze Algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en kunnen niet worden gewijzigd, tenzij uitdrukkelijk bepaald in artikel 4.1 hierboven. Om twijfel te voorkomen, sluit dit uitdrukkelijk elke wijziging of wijziging van deze Algemene Voorwaarden die mondeling wordt gegeven uit. Via chat, sms, e-mail of op een vergelijkbare manier, al dan niet onbedoeld, door onze individuele klantenservicemedewerker of een andere vertegenwoordiger van de spelvoorbereiding.


PERSOONLIJKE INFORMATIE VAN DE SPELER

De persoonlijke informatie die GoodProSlot kan vragen voor registratie omvat, maar is niet beperkt tot, voornaam, achternaam, geboortedatum, thuisadres, e-mailadres, telefoonnummer, taal, valuta voor stortingen of opnames of ID-kaartnummers.

Het is de verantwoordelijkheid van de speler om ervoor te zorgen dat alle informatie die aan GoodProSlot wordt verstrekt nauwkeurig, correct en up-to-date is.

Het is de verantwoordelijkheid van de speler om zijn creditcard te beschermen tegen verlies of diefstal, en de speler dient onmiddellijk contact op te nemen met de klantenservice voor spelvoorbereiding in geval van verlies of diefstal van de kaart.

Uw gebruikersnaam mag niet obsceen, bedreigend, racistisch, aanstootgevend, denigrerend, lasterlijk zijn of intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten van derden schenden. Als uw gebruikersnaam naar goeddunken van GoodProSlot als ongepast wordt beschouwd, zal de klantenservice u vragen deze te wijzigen. Als u dit verzoek weigert, behoudtGoodProSlot zich het recht voor om uw spelersaccount te beëindigen.


LEEFTIJD IDENTIFICATIE EN VERIFICATIE

Als u jonger bent dan 18 jaar, kunt u de Website en de Diensten niet gebruiken.

U mag de Websites en Diensten alleen gebruiken als u ten minste de wettelijke leeftijd heeft om te spelen in uw JURISDICTIE.

GoodProSlot behoudt zich het recht voor om op elk moment een bewijs van de leeftijd en identiteit van een speler te vragen om te voorkomen dat minderjarigen toegang krijgen tot de website. Elke speler die zich op de site registreert, moet een geldig legitimatiebewijs, adres, e-mailadres en telefoonnummer opgeven.

Door een account aan te maken en akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden, machtigt u ons om uw identiteit en leeftijd te verifiëren en te bevestigen.

Om de identiteit van een speler te verifiëren en ervoor te zorgen dat hij de wettelijke leeftijd heeft voor het sociale casino, voeren we regelmatig controles uit.

Je leeftijd moet worden geverifieerd om er zeker van te zijn dat je de wettelijke leeftijd hebt voor het sociale casino. Als we uw leeftijd niet binnen 72 uur na uw eerste storting hebben kunnen verifiëren, behouden we ons het recht voor totdat de verificatie is voltooid:


ONZE RECHTEN EN PLICHTEN

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u in staat te stellen de Diensten te gebruiken en handelingen uit te voeren die relevant zijn voor uw deelname aan de Diensten. Ook kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over wijzigingen, nieuwe diensten en acties die wij interessant vinden. Als u dergelijke direct marketinggegevens niet wilt ontvangen, kunt u weigeren om een ​​dergelijke dienst te ontvangen. GoodProSlot zal de e-mailadressen of persoonlijke gegevens van een speler niet uitwisselen of verspreiden met derden.

GoodProSlot behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken het gebruik van haar diensten tijdelijk of permanent op te schorten, te wijzigen, te beëindigen, in te trekken en/of elementen toe te voegen zonder voorafgaande kennisgeving of vergoeding, onder voorbehoud van de nakoming van haar wettelijke verplichtingen en onder voorbehoud van de nakoming van alle andere verplichtingen die onder deze voorwaarden zijn aangegaan.